System Center 2012 Service Manager

Auteur: Sükrü Günaydin, consultant Helion CS

System Center 2012 Service Manager

Microsoft System Center Service Manager 2012 is een in de System Center 2012 suite geïntegreerd platform voor het automatiseren van het IT Service management binnen een organisatie. Hierbij is Service Manager volledig geënt op Itil V3 en MOF (Microsoft Operations Framework). SCSM biedt geïntegreerde oplossingen voor Incident, Change, Problem en Release management.

System Center 2012 Service Manager beschikt standaard over de volgende functies:

  • Incident management;
  • Problem management;
  • Change management
  • Release management
  • Self Service Request
  • Activity management

De meerwaarde van SCSM ligt vooral in de integratie van Service Manager met andere Microsoft (System Center 2012) producten en de zeer eenvoudige wijze waarop werkzaamheden, functies, processen en Grafische User Interface kunnen worden geautomatiseerd of aangepast.

Zo kan de SCSM Configuration Management Database (CMDB) automatisch gevuld worden vanuit de koppelingen met Windows Active Directory, System Center Configuration Manager, System Center 2012 Virtual Machine Manager en System Center Operations Manager. Door deze automatisering zullen veel van de werkzaamheden rondom het bijhouden van de CMDB wegvallen binnen organisaties die werken met SCSM. Dit werkt kostenbesparend.

Andere voorbeelden van kostenbesparende onderdelen binnen SCSM zijn:

  • De SCSM Self Service Portal en de koppeling met System Center 2012 Orchestrator, waardoor aanvragen vanuit de SSP automatisch afgehandeld kunnen worden m.b.v System Center 2012 Orchestrator;
  • De koppeling met System Center Operations Manager; waardoor het aanmaken van incidenten op basis van SCOM alerts geautomatiseerd verloopt;

Met name het automatisch afhandelen van Service Requests en het zelfstandig kunnen aanmaken en bekijken van incidenten op de Self Service Portal zorgt voor een sterke reductie van het aantal calls naar de Service Desk.

Interesse in de mogelijkheden van SCSM voor uw organisatie? Wij plannen graag een oriënterend gesprek voor u in met één van onze consultants.

Stuur een reactie naar: hans.belder@helionit.nl