Nexthink

nexthink

Helion CS ziet het IT landschap in hoog tempo veranderen. Zo verschuift de focus op monitoring van losse backend-componenten (zoals databases en applicatie servers) op up-time en performance meer en meer naar het in kaart brengen van end-user satisfaction. Real-time inzicht in gebruikers ervaringen door end-point analytics biedt ruimte voor pro-actief beheer wat weer bijdraagt aan de positieve ervaringen van eindgebruikers. Zij merken als eerste de omslag van reactief naar proactief beheer.

Het toepassen van end-point analytics biedt een CIO meer inzicht in het effectief gebruik van resources en stelt hem of haar in staat adequaat te reageren op tactische veranderingen. Nexthink is de innovator op het gebied van End-user IT Analytics voor security, ITSM en migraties. Deze software geeft een organisatie brede, real-time analyse van alle werkplekken, applicaties en netwerkverbindingen. De bijbehorende visualisaties leveren uniek inzicht in het gebruik en ondervonden kwaliteit van IT diensten en IT infrastructuur.

Nexthink stelt IT afdelingen in staat om gestelde doelen te bereiken als het gaat om security, IT operations en werkplek gerelateerde migraties. De real-time analyse van Nexthink geeft inzichten die bijdragen aan het helpdesk proces, server monitoring, APM (Application Performance Management) en PCLM (PC Lifecycle Management). Deze inzichten zijn ook bijzonder bruikbaar voor IT governance.

Wilt u weten wat Nexthink voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan contact op met Hans Belder (hans.belder@helioncs.nl) en ontdek de mogelijkheden van end-point analytics.