Citrix neemt Unidesk en Norskale over: ‘What’s in it for me?’

Auteur: Remy Cavo, Technisch Consultant Helion CS

Citrix neemt Unidesk en Norskale over: ‘What’s in it for me?’

Begin januari kondigde Citrix de overname van Unidesk aan, kort nadat in het najaar van 2016 Norskale (het goedkopere alternatief voor RES en AppSense) aan het productportfolio werd toegevoegd. Unidesk is een Application Layering product (Uitleg application layering); application layering is een actueel onderwerp binnen “End User Computing”. Application layering stelt organisaties in staat om applicaties (of groepen van applicaties) los te koppelen van het onderliggende besturing systeem. Hierdoor kunnen organisaties de OS-laag en de applicatie laag onafhankelijk van elkaar beheren.

Door de overname van Unidesk zullen Citrix klanten in de toekomst nog meer flexibel zijn in de mogelijkheden waarop zij applicaties (en volledige desktop omgevingen) gaan aanbieden aan eindgebruikers. Het maakt hierbij niet uit of klanten een onpremise of offpremise (cloud) infrastructuur hebben.

Naar onze ervaring staan Citrix klanten op dit moment voor de volgende vraagstukken/uitdagingen op het terrein van OS-beheer en applicatiebeheer c.q. applicatiedistributie.

1. Image Management:

Zowel PVS als MCS klanten hebben vaak meerdere images te beheren (grote organisatie beheren wel meer dan 20/30+ images). Vaak ontstaat dit grote aantal images doordat de diverse business units bepaalde (legacy) applicaties nodig hebben. Dit dit leidt weer tot applicaties silo’s. Hierdoor zien wij vaak bij interne (ICT) afdelingen die zich volledig bezighouden met het beheren van deze applicaties silo’s. Dit creëert (onnodig) hoge TCO kosten.

2. Pooled Desktop en het toekennen van applicatie layers bij het starten van de machine: De meeste Citrix klanten zijn genoodzaakt om persistent desktops te gebruiken t.b.v. bepaalde (legacy of specifieke licentie) applicaties. Voor de Unidesk overname was het voor Citrix klanten niet mogelijk om applicaties (geheel) los te trekken van de OS-laag omdat een Citrix AppDisk gekoppeld wordt bij het starten van de machine (lees: VM/VDI/SBC). Unidesk biedt de mogelijkheid om, bij inloggen, applicaties dynamisch te koppelen gebaseerd op de privileges van een gebruiker. Doordat Unidesk dynamisch applicatie layers kan koppelen aan het OS kan er gebruik gemaakt worden van non persistent desktops. Het is nu dus mogelijk om dezelfde “pool” van desktops te gebruiken voor meerdere use cases. Hierdoor kunnen organisaties besparen op infrastructuur kosten en beheer kosten.

3. Cloud:
Steeds vaker doen zich vraagstukken voor rond image management i.c.m. het verhuizen van onpremise infrastructuur naar de cloud infrastructuur. Door de Unidesk acquisitie kunnen organisaties kosten besparen doordat dezelfde “pool” van desktops gebruikt kunnen worden voor meerdere use cases. Door de Unidesk acquisitie kunnen (Citrix) klanten niet alleen kosten besparen, maar ook de performance verbeteren.

4. Niet elke applicatie kan via XenApp geleverd worden:
Het is helaas nog steeds het geval dat organisaties genoodzaakt zijn om applicaties lokaal te installeren. Om dit te voorkomen gebruiken organisaties veelal App-V technologie om dit te ondervangen. De praktijk wijst uit dat er binnen organisaties de behoefte blijft bestaan naar de mogelijkheid om applicaties lokaal te installeren c.q. aan te bieden.

5. AppDisk:
Citrix heeft zijn eigen Application Layering techniek; AppDisk. AppDisk biedt organisaties ook application layering, echter AppDisk kent flinke limitaties. Zo is het met AppDisk niet mogelijk om de applicatie layers te koppelen aan een machine terwijl deze draait. Hierdoor is het met AppDisk niet mogelijk om persistent desktops te voorzien van applicatie layers (en dus applicaties). AppDisk biedt eigenlijk ook geen image management en rollback mogelijkheden, zoals Citrix PVS dit wel in zich heeft.

De voordelen van de Unidesk acquisitie en de integratie van Unidesk binnen het XenApp/Desktop portfolio zijn:

1. Unidesk en Citrix:
Unidesk kent een groot aantal Citrix klanten, hierdoor is veel kennis opgedaan van de Citrix technologie.

2. Unidesk en bestaande Citrix connectors:
Unidesk heeft op dit moment al connectors voor Citrix PVS en MCS. Hierdoor wordt de application delivery methodiek nog verder versimpeld en verdwijnt de noodzaak voor meerdere (OS) images, inclusief het beheer hiervan, met als resultaat lagere TCO kosten.

3. Unidesk en flexibiliteit:
Doordat de Unidesk application layering techniek zal integreren binnen het Citrix portfolio (XenApp/XenDesktop) worden klanten flexibel in de wijze waarop zij applicatie layers (kunnen) gaan aanbieden binnen de (Citrix) infrastructuur. Het wordt mogelijk om de applicatie layers aan te bieden at pre-boot of door dynamisch applicaties (applicatie layers) aan te bieden waardoor het mogelijk is om reeds bestaande sessies (lees machines /VM/VDI/SBC) te voorzien van applicaties (applicatie layers), en dit zonder reboot. Unidesk noemt deze functionaliteit “Elastic Layering”. Elastic Layering maakt het mogelijk om applicaties (layers) te koppelen at run time, terwijl machines al draaien. Hierdoor kunnen klanten afscheid nemen van applicatie silo’s.

4. Applicatie compatibiliteit is geen issue meer:
Unidesk ondersteunt applicatie layering voor applicaties die drivers hebben en system services afhankelijkheden.

5. Ondersteuning voor persistent desktops:
Unidesk ondersteunt layering voor persistent desktops voor XenApp en pooled desktops. Hierdoor is de application layering techniek te gebruiken voor elke use case. Op deze manier biedt Unidesk een sterk en kosten effectief alternatief voor VDI.

6. Volledig lifecycle management:
Applicatie layers worden beheerd d.m.v. versie controle en met rollback mogelijkheden.

7. Unidesk (en dus Citrix) doet het anders dan de concurrentie:
Bij Unidesk wordt een applicatie layer toegekend per applicatie. De applicatie layer entiteiten worden gecombineerd in een enkele vhd. Het vhd-bestand wordt gekoppeld at boot of at run time, afhankelijk van de configuratie. In vergelijking met andere application layering oplossingen zorgt deze methodiek er voor dat het aantal vhd’s wordt geminimaliseerd. Hierdoor wordt de performance verbeterd en is de inlogtijd optimaal.

8. Unidesk en Cloud:
Door de integratie van Unidesk in het Citrix portfolio zal het in de toekomst (nog) makkelijker zijn om de cloud transitie te maken. Unidesk biedt klanten een Azure connector om applicaties (application layers) aan te beiden vanuit Azure.
De Unidesk appliance kan ook vanuit Azure worden gebruikt en is beschikbaar in de Azure Marketplace.

De overname van Unidesk zal Citrix klanten helpen c.q. in staat stellen om de infrastructuur kosten verder te reduceren. Dit hand in hand met het verhogen van de efficiëntie van de (business) operatie en (ITIL) capacity management wordt sterk verbeterd doordat de applicaties nu geleverd worden volgens (ITIL’s capacity management): At the right time,  in the right volume, at the right price, and ensuring that IT is used in the most efficient manner.

Door de overname van Unidesk en Norskale zullen eindgebruikers de meest optimale gebruikers ervaring hebben. Voor klanten die op dit moment VDI hebben in een Cloud omgeving kan Unidesk een mooie toevoeging voor het verder versimpelen van image management binnen uw organisatie. De positie van Citrix positie,  als marktleider in “End User Computing”,  wordt door de Unidesk en Norskale overname geconsolideerd en versterkt.

Unidesk informatie:
http://www.unidesk.com/videos/unidesk-4x-how-to-videos
http://www.unidesk.com/solutions/citrix-xendesktop
http://www.emerce.nl/wire/citrix-neemt-unidesk-overen-presenteert-vernieuwd-programma-citrix-summit-2017

Wilt u meer weten over Unidesk en/of Norskale? Helion CS adviseert u graag vrijblijvend over de mogelijkheden het applicatielandschap beheer te versimpelen en goedkoper te maken.

Ook adviseren wij u graag over de Citrix (implementatie) mogelijkheden voor uw organisatie op het vlak van SBC, VDI en application layering (Citrix AppDisk en Unidesk).