Citrix AppDNA Scan

AppDNA is applicatie management software ontwikkeld door Citrix voor het vastleggen van een migratiescenario. AppDNA kan worden ingezet om een globale beoordeling te generen voor applicatie(s). Bijvoorbeeld van toepassing bij de overstap van een 32 bit naar een 64 bit omgeving. Met AppDNA is het ook mogelijk om te kijken naar een migratiescenario waarbij er een nieuw platform wordt gebruik, zoals Xenapp, Cliënt of server omgeving.

appdna

Wat is Citrix AppDNA?

AppDNA analyseert de applicatie(s). De rapportage van de analyse wordt opgeslagen in een SQL Database. Uit deze rapportage kunnen de volgende gegevens worden gehaald:

  • Welke applicaties zijn geschikt voor het nieuwe platform.
  • Risicobepaling van applicatie(s) voor het nieuwe platform.
  • Indruk van het gedrag van de applicatie(s) op het nieuwe platform.
  • Budgettering kan beter worden afgestemd door de rapportage.

Door toepassing van AppDNA is er een verbeterd inzicht in het gedrag en risico’s van de applicatie(s). In veel projecten wordt vaak in een pre-intake of intake beoordeeld of de applicatie geschikt is voor migratie. AppDNA is een verbeterde werkwijze, waarbij alle informatie in één overzicht zichtbaar gemaakt kan worden, waardoor er veel minder inspanning nodig is om de gewenste informatie toonbaar te maken.

Hoe werkt het?

De MSI bestanden worden geïmporteerd, deze applicaties worden geanalyseerd op basis van de configuratie die eerder (tijdens de installatie) is aangegeven. De uitkomst van de analyse wordt getoond in een rapportage, die wordt onderverdeeld in drie (Red, Amber, Green) waarden.

  • Red; Waarschijnlijk dat deze niet geschikt is, wordt vaak in combinatie met de softwareleverancier onderzocht of is er een upgrade van de software nodig.
  • Amber; Heeft de potentie om te migreren, maar heeft nog wel veel aandacht nodig.
  • Green: applicatie is geschikt om te gebruiken op een eventueel nieuw platform.

De uitkomst van AppDNA is een richtlijn, in de praktijk zijn er uitzonderingen waardoor een applicatie toch wel of niet geschikt is voor bijvoorbeeld een nieuw platform.

Indien gewenst kan Helion IT de toepassing van AppDNA aanvullen met een rapportage gebaseerd op informatie uit de PackageFlow applicatie management portal. Deze zelfontwikkelde database voorziet onze engineers van informatie over >1500 diverse applicaties, afkomstig uit de overheidssector, gezondheidszorg, bancaire sector en het bedrijfsleven.

Helion CS heeft succesvol AppDNA projecten uitgevoerd voor ministeries, verzekeringsmaatschappijen en ziekenhuizen.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van AppDNA voor uw organisatie?

Stuur dan een reactie naar: hans.belder@helioncs.nl